ผลิตภัณฑ์ แผนที่ร้านฯ บัญชีธนาคาร
  • ยินดี! ต้อนรับ "ทุกท่าน" เข้าสู่ ร้าน สามสมุทร ดอท คอม

ตลับหมึก 4k และตลับหมึก 10k คืออะไร
1 กรกฏาคม 2555


มีบางคำในงานพิมพ์ ที่ผู้เขียนคิดว่าหลายคนพบแล้วอาจมีข้อสงสัยกันอยู่บ้าง ซึ่งสมัยก่อนผู้เขียนก็เคยสงสัยอยู่เหมือนกัน วันนี้ก็เลยมาขอเสนอคำว่า 4K และ 10K ครับ
ในขณะที่ท่านกำลังช้อปปิ้งหมึกพริ้นเตอร์ และกำลังดูรายละเอียดต่าง ๆ ของตลับหมึกอยู่นั้นถ้าท่านพบคำว่า 4K ระบุอยู่ภายในตลับหมึก ก็ให้เข้าใจได้เลยนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นตลับหมึกพริ้นเตอร์รุ่นใดก็ตาม ถ้ามีคำว่า 4K ระบุอยู่ แสดงว่าตลับหมึกพริ้นเตอร์นั้น ๆ จะสามารถพิมพ์เอกสารได้ 4,000 แผ่น ในปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 และถ้าท่านพบคำว่า 10K ระบุอยู่ภายในตลับหมึก ก็ให้เข้าใจได้เลยนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นตลับหมึกพริ้นเตอร์รุ่นใดก็ตาม ถ้ามีคำว่า 10K ระบุอยู่ แสดงว่าตลับหมึกพริ้นเตอร์นั้น ๆ จะสามารถพิมพ์เอกสารได้ 10,000 แผ่น ในปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4
ตัวอย่างเช่น ร้าน สามสมุทร ดอท คอม มีการเสนอราคาตลับหมึกพริ้นเตอร์รุ่นหนึ่ง

โดยระบุว่า

เครื่อง xerox Phaser 3435D/DN

หมึกแท้(4K) ราคา 3,995 บาท

หมึกเทียบเท่า(4K) ราคา 1,980 บาท

ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 พิมพ์เอกสารได้ 4,000 แผ่น

หมึกแท้(10K) ราคา 6,450 บาท

หมึกเทียบเท่า(10K) ราคา 2,880 บาท

ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 พิมพ์เอกสารได้ 10,000 แผ่น

จริง ๆ ในเชิงวิชาการ จะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ การยกกำลังของตัวเลข ทั้งก่อนและหลังที่จะมาเป็นคำว่า 4K และ 10 K นี้ อาจมีเนื้อหาค่อนข้างมาก แต่เพื่อให้เข้าใจอย่างตรงกันในส่วนที่ใช้ในงานการพิมพ์กันอย่างแพร่หลาย สรุปง่าย ๆ ก็คือ 1K มีค่าเท่ากับ 1,000 นั่นเอง
ผู้เขียนก็ขอจบบทความนี้ไว้เพียงสั้น ๆ ก็แล้วกัน ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ร่ำรวยทุกคนนะครับ


บทความ:ตลับหมึก 4k และตลับหมึก 10k คืออะไร?
โดย: คุณ สุรชัย (ร้าน สามสมุทร ดอท คอม)
บทความนี้ไม่ใช่บทความทางวิชาการ การนำไปใช้อ้างอิงต่าง ๆ
ถือว่าอยู่ในดุลยพินิจและวิจารณญาณ ของท่านนะครับ
คัดลอกบทความฟรี กรุณาเชื่อมโยงลิงค์ย้อนกลับมาหา
หน้าเว็บเพจนี้ http://www.samsamut.com/content/4k10k.html