ผลิตภัณฑ์ แผนที่ร้านฯ บัญชีธนาคาร
  • ยินดี! ต้อนรับ "ทุกท่าน" เข้าสู่ ร้าน สามสมุทร ดอท คอม

ตลับหมึกปริ้นเตอร์ รูปวงจร

ทำไมตลับหมึกไม่ครบพิมพ์งานไม่ได้
28 มกราคม 2556


แรกเริ่มเมื่อซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทมาใหม่นั้น จะมีตลับหมึกติดกับเครื่องมาด้วย และสามารถพิมพ์เอกสารได้ประมาณ 30-40% เท่านั้น ตลับหมึกแต่ละรุ่น, ยี่ห้อ มีรูปร่างของตลับที่ไม่เหมือนกัน โดยมากจะมีตลับหมึกติดมาด้วย 2 หรือ 4 ตลับ แต่เครื่องปริ้นเตอร์บางรุ่น อาจมี 6-7 ตลับ การทำงานของตลับหมึกปริ้นเตอร์สิ้นสุดที่การฉีดน้ำหมึกพิมพ์ลงสู่กระดาษและป้อนออกมาที่ช่องถาดออก ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างง่ายดายตามความคิดเพียงปลายนิ้วมือสัมผัส แต่กระบวนการต่าง ๆ ของการทำงานทั้งหมดล้วนต้องพึ่งพาคำสั่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนภายในเครื่องปริ้นเตอร์นั้น การที่เครื่องปริ้นเตอร์จะทำงานได้สมบูรณ์นั้น กระแสไฟฟ้าภายในวงจรต้องไหลเวียนอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง อุปกรณ์ของเครื่องปริ้นเตอร์ทุกยี่ห้อ ย่อมมีการป้องกัน(Senser)เป็นอย่างดี ถ้าหากหมึกหมดเครื่องก็จะแจ้งว่าหมึกหมด ถ้าหากคุณใส่ตลับหมึกไม่เข้าที่ หรือใส่ตลับหมึกไม่ครบ ตามที่เครื่องระบุ เครื่องจะแจ้งเตือน! และจะไม่ตอบสนองคำสั่งพิมพ์งานของคุณแน่นอน


บทความ:ทำไมตลับหมึกไม่ครบพิมพ์งานไม่ได้
โดย: คุณ สุรชัย (ร้าน สามสมุทร ดอท คอม)
บทความนี้ไม่ใช่บทความทางวิชาการ การนำไปใช้อ้างอิงต่าง ๆ
ถือว่าอยู่ในดุลยพินิจและวิจารณญาณ ของท่านนะครับ
คัดลอกบทความฟรี กรุณาเชื่อมโยงลิงค์ย้อนกลับมาหา
หน้าเว็บเพจนี้ https://www.samsamut.com/content/defective.html