ผลิตภัณฑ์ แผนที่ร้านฯ บัญชีธนาคาร
  • ยินดี! ต้อนรับ "ทุกท่าน" เข้าสู่ ร้าน สามสมุทร ดอท คอม

ข้อดีของหมึกแท้
22 กุมภาพันธ์ 2555


ประโยชน์ของการใช้ตลับหมึกของแท้ คือ คุณภาพของงานพิมพ์ที่ได้ออกมา ถูกต้องตรงตามสเป็กไม่ผิดเพี้ยน เป็นไปตามการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งขจัดปัญหาเกี่ยวกับลายเส้น สี คุณภาพที่เชื่อถือได้ในการพิมพ์ โดยหมึกแท้ซึ่งใช้สารเคมีที่ช่วยในการทำความสะอาดหัวพิมพ์ ในการพิมพ์แต่ละครั้ง จึงมั่นใจได้ว่า ตลับหมึกของแทัจะทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง เราจะสามารถเห็นความคมชัดได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิมพ์ภาพกราฟิก แผนภูมิ แบบบ้าน อาคารต่าง ๆ และบาร์โค๊ด ที่ต้องการลายเส้นที่คมชัด

บทความ:ข้อดีของหมึกแท้
โดย: คุณ สุรชัย (ร้าน สามสมุทร ดอท คอม)
บทความนี้ไม่ใช่บทความทางวิชาการ การนำไปใช้อ้างอิงต่าง ๆ
ถือว่าอยู่ในดุลยพินิจและวิจารณญาณ ของท่านนะครับ
คัดลอกบทความฟรี กรุณาเชื่อมโยงลิงค์ย้อนกลับมาหา
หน้าเว็บเพจนี้ https://www.samsamut.com/content/content3.html