ผลิตภัณฑ์ แผนที่ร้านฯ บัญชีธนาคาร
  • ยินดี! ต้อนรับ "ทุกท่าน" เข้าสู่ ร้าน สามสมุทร ดอท คอม

เคล็ดลับการพิมพ์สำหรับเอกสาร Microsoft Excel
24 กุมภาพันธ์ 2555


ในปัจจุบัน การใช้งานของโปรแกรม Microsoft Excel ได้มีความสำคัญในเกือบทุกบ้านเรือน และทุกอุตสาหกรรม โปรแกรมมีผู้ใช้ในการจัดทำบัญชี นำเสนอรายงานและเอกสารสำคัญอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้มากมาย นี่ป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับสำหรับผู้ที่ต้องใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เป็นประจำและจำเป็นต้องพิมพ์เอกสารนั้น ๆ ออกมาใช้งานการพิมพ์
ต่อไปนี้เป็นมุมมองที่แตกต่างกันในการที่ Microsoft Excel ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูกระดาษคำนวณและจัดการกับเอกสารก่อนการพิมพ์ใส่กระดาษจริง
ประโยชน์ของตัวอย่างก่อนพิมพ์งานนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูเอกสาร โดยมุมมองหน้าของเอกสารว่าถ้าหากสั่งพิมพ์งานจริงแล้ว งานที่ได้จะมีลักษณะอย่างไร
หลังจากที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลในกระดาษคำนวณเสร็จแล้ว ให้คลิ๊กที่ File > ตัวอย่างก่อนพิมพ์ > แล้วหน้าโต้ตอบตัวอย่างก่อนพิมพ์จะปรากฏขึ้น หน้านี้จะแสดงให้เห็นลักษณะเอกสารที่กำลังจะพิมพ์ ว่ามีความพอดีหรือไม่ ให้จัดตำแหน่งหน้ากระดาษให้ตรงตามต้องการ
1. เลือกย่อ หรือขยายภาพ
2. เลือกตั้งค่าหน้ากระดาษ แนวตั้งหรือแนวนอน
3. เลือกที่แสดงระยะขอบ(สำคัญ)
4. เลือกไปที่พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสาร


บทความ:เคล็ดลับการพิมพ์สำหรับเอกสาร Microsoft Excel
โดย: คุณ สุรชัย (ร้าน สามสมุทร ดอท คอม)
บทความนี้ไม่ใช่บทความทางวิชาการ การนำไปใช้อ้างอิงต่าง ๆ
ถือว่าอยู่ในดุลยพินิจและวิจารณญาณ ของท่านนะครับ
คัดลอกบทความฟรี กรุณาเชื่อมโยงลิงค์ย้อนกลับมาหา
หน้าเว็บเพจนี้ https://www.samsamut.com/content/content4.html